Privacy statement Intersoftware

“We gaan altijd vertrouwelijk met uw gegevens om“
In deze verklaring vindt u de uitgangspunten van onze Privacyverklaring die gelden voor communicatie, alsook dienstverlening van Intersoftware met/aan (potentiële) klantrelaties. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Intersoftware websites, –(klant)services, en -berichtgeving, alsook documenten waarin een verwijzing wordt weergegeven naar deze verklaring.

Algemeen

We vinden het bij Intersoftware heel erg belangrijk dat er goed met uw gegevens om wordt gegaan. Daarom leggen we in deze tekst uit waarom en welke gegevens we verzamelen. En ook wat u kunt doen als u het daar niet mee eens bent.
We gaan altijd vertrouwelijk met uw gegevens om. Dat is het allerbelangrijkste wat u hier zult lezen. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die er bij hoeven. Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te implementeren. Zo voorkomen we dat verkeerde mensen, verkeerde dingen kunnen doen met uw gegevens.

Verzamelen van persoonlijke en bedrijfsgegevens

Wanneer u een overeenkomst aangaat met Intersoftware en/of u zichzelf registreert voor nieuwsbrieven en/of het aanvragen van informatie, proefperiodes, trainingen, prijsopgaven e.d. via de Intersoftware websites, vragen wij u om persoonlijke- en bedrijfsgegevens in te vullen. De gegevens die we verzamelen, kunnen worden gecombineerd met reeds eerder verkregen gegevens via andere Intersoftware services. Wij maken gebruik van cookies en andere technologieën om een indruk te krijgen van uw activiteiten binnen onze websites, nieuwsdiensten en services om u een optimale ervaring te kunnen bieden.

Wat we verzamelen en waarom?

We vragen u geen gevoelige persoonsgegevens te sturen en deze niet met ons te delen (zoals uw burgerservicenummer, informatie over uw etnische achtergrond, uw politieke opvattingen, godsdienst of andere overtuigingen, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond).

Wat we bijhouden op onze websites

Cookies en waarvoor gebruiken we die?

Laten we beginnen met zeggen dat u natuurlijk uw cookies kunt uitschakelen, dit doet u in de instellingen van uw browser. Het kan dan wel zo zijn dat u niet de optimale beleving krijgt, zoals u die van ons gewend bent. Terug naar de inhoud. Bij Intersoftware gebruiken we verschillende cookies, die ervoor zorgen dat uw bezoek aan onze website(s) prettiger en makkelijker wordt. Daarnaast gebruiken we Google Analytics. Hiermee houden we bij welke pagina’s ‘het goed doen’ en welke we nog moeten verbeteren. Alle gegevens in Google Analytics zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar individuen.

Gebruik van persoonlijke en bedrijfsgegevens

U kunt de verdere ontvangst van reclame- en nieuwsbrieven, alsook uitnodigen voor onderzoeken en evenementen van Intersoftware voorkomen door de instructies op te volgen die worden gegeven in de e-mail (nieuwsberichten die u ontvangt). Als gevolg van de overeengekomen service level agreement behoudt Intersoftware te allen tijde het recht om persoonlijke en bedrijfsgegevens te gebruiken voor het verstrekken van software updates. Intersoftware heeft zich te allen tijde het recht voorbehouden om na het aangaan van een overeenkomst c.q. het overeenkomen van een financiële transactie met Intersoftware gebruik te maken van persoonlijke en bedrijfsgegevens om onze dienstverlening aan klantrelaties te optimaliseren. Met het aangaan van de overeenkomst met Intersoftware is altijd toestemming gegeven over het gebruik van persoonlijke en bedrijfsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde communicatiemogelijkheden en dienstverlening via e-mail.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@intersoftware.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Intersoftware zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wilt u iets aanpassen of heeft u een vraag?

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Intersoftware. Als u een technische vraag of een vraag over algemene ondersteuning hebt, dan kunt u een support aanvraag indienen.